Financiële en boekhoudkundige diensten

Strik TAX|LEGAL biedt particulieren en ondernemingen van verschillende omvang een compleet scala aan diensten om interne boekhouding en administratieve behoeften te verzorgen of te complementeren.

Kenmerkend is dat cliënten er veelal toe overgaan om Strik TAX|LEGAL alle financiële data te laten bijhouden en de jaarrekening voor te bereiden. Verder werken wij (in overleg met de cliënt) samen met zorgvuldig geselecteerde accountantskantoren, teneinde de jaarlijkse accountantscontrole voor te bereiden en af te ronden. In het algemeen kunnen wij de volgende boekhoudkundige diensten verlenen:
– financiële administratie;
– management- en aandeelhoudersrapportages;
– voorbereiding van interim-balans en jaarrekening in overeenstemming met wettelijke en IAS-vereisten;
– het verzorgen van publicatiestukken ten behoeve van de Kamer van Koophandel;
– het verzorgen van publicatiestukken ten behoeve van De Nederlandsche Bank;
– management van contante betaalmiddelen;
– salarisadministraties;
– herfacturering;
– onderhoud en archivering van administratieve dossiers;
– coördinatie van accountancy diensten;
– ad hoc financiële en administratieve projecten verband houdend met bovengenoemde diensten.

Strik Attorneys at Law and Tax Advisors offers individuals and businesses of all sizes a full range of service options to complement any internal accounting and administration needs. Typically, clients decide to have Strik Attorneys at Law and Tax Advisors maintaining all financial records and preparing the annual accounts. Furthermore, we work with selected audit firms of the client’s choice to develop and complete the annual audit.

In general, we can provide the following bookkeeping/administration services:
–  Bookkeeping;
–  Management and shareholders reporting;
–  Preparation of interim and annual accounts in accordance with Dutch- and IAS principles;
–  Compliance with Trade Register requirements;
–  Compliance with Dutch Central Bank requirements;
–  Cash management;
–  Payroll administration and reinvoicing;
–  Maintenance and archiving of administrative files;
–  Coordination of accountancy services;
–  Ad hoc financial and administrative projects related to the above services.

ONZE SPECIALISTEN
Christian M. Strik
Tax Advisor and Attorney at Law
+31 20 6625501
Peter Wurzer
Tax Advisor
+31 20 6625501
Zoya Gyurova
Legal Advisor
+31 20 6625501
Henk Jan Eekhoff
Notary
+31 20 6625501
Brenda Kroeze
Legal Advisor
+31 20 6625501
Elizabeth Mafficioli del Castelletto
Tax Advisor
+31 20 6625501
Nikita Vinogradov
Of Counsel
+31 20 6625501
Duy Nguyen
Tax Advisor
+31 20 6625501
Denys Kashperiuk
Legal Advisor
+31 20 6625501
Marco van Soest
Bookkeeper
+31 20 6625501
Ronald Pfoster
Financial Controller
+31 20 6625501
Jan Bollongino
Accountant
+31 20 6625501
Philipe A. van den Bogaert
Tax Advisor and Bookkeeper
+31 20 6625501
Bart van der Ploeg
Bookkeeper
+31 20 6625501
Natalia Esselink
Legal Advisor
+31 20 6625501
Yuxia Jiang
China Desk
+31 20 6625501
Josian Sweens
Office Manager
+31 20 6625501
Marja J. Cligge
Secretary
+31 20 6625501
Sylvia Eijking
Bookkeeper
+31 20 6625501