Hukuki Hizmetler

Ofisimiz, tüzel ve gerçek kişiliklere hukuki danışmanlık sağlamakta olup temel uzmanlık alanımızı Hollanda ve uluslararası şirketler hukuku oluşturmaktadır. Hollanda, birçok müvekkilimizin de hali hazırda yararlanmakta olduğu, çeşitli iş imkanları sunmaktadır.

Ofisimiz, tüzel ve gerçek kişiliklere hukuki danışmanlık sağlamakta olup temel uzmanlık alanımızı Hollanda ve uluslararası şirketler hukuku oluşturmaktadır. Hollanda, birçok müvekkilimizin de hali hazırda yararlanmakta olduğu, çeşitli iş imkanları sunmaktadır. Vergi avantajları ile ilişkili olsun olmasın, herhangi bir girişimin Hollanda’nın bu iş imkanlarından yararlanması kuvvetle muhtemeldir. Hollanda’da mevcut hukuki tüzel kişilik formları limited şirket (B.V.), anonym şirket (N.V.), adi ortaklık (C.V.), kooperatif ve vakıfları içermektedir.

Hollanda’nın dünyanın dört bir yanından çeşitli ülkelerle akdetmiş olduğu vergi anlaşmaları, Hollanda’nın uluslararası bir yapılanmaya dahil edilmesi durumunda birçok avantaj sağlamaktadır.

Ofisimiz en faydalı sonuçlara ulaşılmasını sağlamak için somut olay bazında verdiği danışmanlık hizmetleri yanı sıra ticari teşebbüslerin hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olmaktadır. Ofisimiz şirketler ve diğer tüzel kişiliklerin kuruluşlarını gerçekleştirmekte ve bu tüzel kişiliklerin doğru bir biçimde pozisyonlandırılmasını sağlamaktadır. Ofisimiz ayrıca şirket birleşmelerine rehberlik edilmesi ve ortak teşebbüslerin (joint ventures) kurulması; due diligence ve hukuki denetimlere rehberlik edilmesi; telif hakkı yapılarının kurulması; finansman planlamalarının, sorumluluk ve iş sözleşmelerinin hazırlanması ve revize edilmesi; ve yönetici sorumluluğu hakkında danışmanlık sağlanması alanlarında da kapsamlı deneyime sahiptir. Çözüm odaklı yaklaşımımızla müvekkillerimizin ticari teşebbüslerine dair her çeşit problemi tartışmakta ve bunların hukuki sonuçlarını anlaşılabilir şekilde ortaya koymaktayız.

Our offices provide legal advice and services to corporations as well as to individuals; our core legal services regard Dutch and international company law. The Netherlands offers a wide variety of business opportunities, to which many clients have already found their way. Tax-driven or not, one is bound to find a favourable solution in the Netherlands. Kinds of entities include the private limited liability company (B.V.), public limited liability company (N.V.), limited partnership (C.V.), cooperative and foundation.

The fact that the Netherlands concluded many tax treaties with countries all over the world gives rise to numerous advantages to include the Netherlands in an international structure. Next to providing per-case advice as to how one can attain the most favourable results with one’s enterprise, our firm also assists in achieving the intended goals. We can set up companies and other legal entities as well as put them in the right places. We have a wide experience in, for example, guiding mergers and setting up joint ventures, leading due diligences and legal audits, setting up royalty structures, revising and drawing up financing schemes, encumbrance and employment contracts and providing advice concerning managerial liabilities. Constantly thinking of solutions, we can discuss any business issue in your enterprise and reflect its legal consequences in an intelligible way. Furthermore, in court procedures, our dedicated lawyers can assist you and your company.

Yetkili kişiler
Christian M. Strik
Partner
+31 20 6625501
Asli Sari
Legal Advisor
+31 20 6625501
Zoya Gyurova
Partner
+31 20 6625501
Henk Jan Eekhoff
Notary
+31 20 6625501
Yuxia Jiang
China Desk
+31 20 6625501
Nikita Vinogradov
Partner
+31 20 6625501
Duy Nguyen
Tax Advisor
+31 20 6625501
Elizabeth Mafficioli del Castelletto
Tax Advisor
+31 20 6625501
Heather Bray
Legal Advisor
+31 20 6625501
Denys Kashperiuk
Legal Advisor
+31 20 6625501
Angelique Engel
Accountant
+31 20 6625501
Ronald Pfoster
Financial Controller
+31 20 6625501
Philipe A. van den Bogaert
Tax Advisor and Bookkeeper
+31 20 6625501
Bart van der Ploeg
Bookkeeper
+31 20 6625501
Marja J. Cligge
Secretary
+31 20 6625501
Sylvia Eijking
Bookkeeper
+31 20 6625501