Juridische dienstverlening

Hoewel ons kantoor adviesdiensten verleent aan ondernemingen én particulieren, heeft onze dienstverlening in de kern betrekking op Nederlands en internationaal ondernemingsrecht en fiscaal recht.

Nederland biedt een grote verscheidenheid aan mogelijkheden voor ondernemers, en veel cliënten hebben hun weg daarin al gevonden. Al dan niet gedreven door fiscale overwegingen, zal men zeker een gunstige oplossing vinden in Nederland. Voorkomende ondernemingsvormen zijn de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.), de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (N.V.), de commanditaire vennootschap (C.V.), de coöperatie en de stichting. Het feit dat Nederland belastingverdragen heeft gesloten met landen over de hele wereld, heeft geresulteerd in talrijke voordelen die aanleiding kunnen zijn om Nederland te betrekken in een internationale organisatiestructuur.

Naast het geven van maatwerkadvies over hoe ondernemers een optimaal resultaat kunnen bereiken, kan ons kantoor tevens assisteren bij het realiseren van gestelde doelen. Wij kunnen vennootschappen en andere rechtspersonen oprichten en deze op de juiste wijze structureren. Strik TAX|LEGAL heeft een ruime ervaring in, bijvoorbeeld, het begeleiden van fusies en het realiseren van joint ventures, leiding geven aan due diligence onderzoeken en legal audits, het opzetten van royalty structuren, controleren en opstellen van financieringsconstructies, het opstellen van hypotheek- en arbeidsovereenkomsten en advisering over bestuurdersaansprakelijkheid. Voortdurend nadenkend over oplossingen, kunnen wij ieder zakelijk of persoonlijk probleem binnen uw onderneming bespreken en de juridische en fiscale aspecten op een begrijpelijke manier belichten.

Our offices provide legal advice and services to corporations as well as to individuals; our core legal services regard Dutch and international company law. The Netherlands offers a wide variety of business opportunities, to which many clients have already found their way. Tax-driven or not, one is bound to find a favourable solution in the Netherlands. Kinds of entities include the private limited liability company (B.V.), public limited liability company (N.V.), limited partnership (C.V.), cooperative and foundation.

The fact that the Netherlands concluded many tax treaties with countries all over the world gives rise to numerous advantages to include the Netherlands in an international structure. Next to providing per-case advice as to how one can attain the most favourable results with one’s enterprise, our firm also assists in achieving the intended goals. We can set up companies and other legal entities as well as put them in the right places. We have a wide experience in, for example, guiding mergers and setting up joint ventures, leading due diligences and legal audits, setting up royalty structures, revising and drawing up financing schemes, encumbrance and employment contracts and providing advice concerning managerial liabilities. Constantly thinking of solutions, we can discuss any business issue in your enterprise and reflect its legal consequences in an intelligible way. Furthermore, in court procedures, our dedicated lawyers can assist you and your company.

Onze specialisten
Christian M. Strik
Partner
+31 20 6625501
Zoya Gyurova
Partner
+31 20 6625501
Asli Sari
Legal Advisor
+31 20 6625501
Henk Jan Eekhoff
Notary
+31 20 6625501
Elizabeth Mafficioli del Castelletto
Tax Advisor
+31 20 6625501
Nikita Vinogradov
Partner
+31 20 6625501
Duy Nguyen
Tax Advisor
+31 20 6625501
Denys Kashperiuk
Legal Advisor
+31 20 6625501
Heather Bray
Legal Advisor
+31 20 6625501
Ronald Pfoster
Financial Controller
+31 20 6625501
Angelique Engel
Accountant
+31 20 6625501
Philipe A. van den Bogaert
Tax Advisor and Bookkeeper
+31 20 6625501
Bart van der Ploeg
Bookkeeper
+31 20 6625501
Yuxia Jiang
China Desk
+31 20 6625501
Marja J. Cligge
Secretary
+31 20 6625501
Sylvia Eijking
Bookkeeper
+31 20 6625501